[VN] Chính sách bảo mật


Chính sách Bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu cách Mornington Spa thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể được cung cấp qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký để nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc yêu cầu thông tin dịch vụ bổ sung từ chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi các tài liệu và thông tin được yêu cầu.
Trang web của chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và khoản thanh toán của khách hàng.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được Mornington Spa bảo mật, trừ khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.